Дорожня карта антикорупційних ініціатив. Правосуддя
В Україні починаючи з 2014 року триває активний процес очищення та реформування судової системи.

Значним кроком в цьому процесі стало прийняття Верховною Радою України 02 червня 2016 року Закону України "Про судоустрій і статус суддів", яким, серед іншого, було вдосконалено процес проведення кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді).

Однак, вже на етапі проведення конкурсу до реформованого Верховного Суду України, виникло ряд зауважень щодо методики проведення іспиту та оцінювання його результатів. Вища кваліфікаційна комісія України не змогла забезпечити прозорість процесу, як це передбачено Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Законопроектом щодо забезпечення гарантій прозорості під час проведення конкурсу на посаду судді № 6363 покращується система заходів, які вживаються для забезпечення прозорості іспиту при проведенні кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді), зокрема законопроект зобов'язує Вищу кваліфікаційну комісію суддів України забезпечити прозорість іспитів на посаду судді, а саме:

1) На кожному етапі та під час оцінювання результатів можуть бути присутніми будь-які заінтересовані особи.

2) Копії виконаних суддями (кандидатами на посаду судді) на іспиті робіт, а також інформація про його результати є загальнодоступними та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше наступного дня з моменту прийняття рішення щодо допуску судді (кандидата на посаду судді) до іншого етапу кваліфікаційного оцінювання.

3) Інформація про результати іспиту має обов'язково містити дані про кількість балів, виставлених за виконане суддями (кандидатами на посаду судді) анонімне письмове практичне завдання кожним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводив його оцінювання, та кваліфікаційні вимоги практичного завдання, включаючи всі критерії оцінювання, елементи цих критеріїв, а також максимальну кількість балів, яка може бути виставлена за результатами оцінювання зазначених критеріїв або їх елементів.


Photo credits: Bogdan Seredyak/Flickr/CC BY 2.0

All photo and video materials belong to their owners and are used for demonstration purposes only. Please do not use them in commercial projects.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website